ANUNT! – ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

ANUNT ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT Centrul Social Cantina Municipală Arad, având în vedere prevederile art. 62, 63, 64 din Hotărârea Nr .1336/2022 privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a decis, din motive obiective anularea concursului pentru ocuparea postului vacant, personal contractual functie […]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru post muncitor calificat I – atributii ospatar,

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 29.05.2024 ora 10.00 proba scrisă, 30.05.2024 ora 10.00 proba practică, interviul în data de 31.05.2024 ora 10.00, după cum urmează: 1 post muncitor calificat I - atributii ospatar, Compartiment [...]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

 Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 7494 2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 7182 3 Administrativ Inspector specialitate I S 3 6835 4 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 5679 5 Distribuție […]

Informare! Se suspendă ocuparea unui post prin concurs sau examen a posturilor vacante  care se afla în desfășurare stabilit la data de 30 mai 2023

Informare,   Ca urmare a OUG nr. 34/12 mai 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorograrea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform Articolul IV, alin (1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonațe, se suspendă ocuparea unui post prin concurs sau examen a posturilor vacante […]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual

A N U N Ţ:   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 30.05.2023 ora 10.00 proba scrisă, 31.05.2023 ora 10.00 proba practică, interviul în data de 31.05.2023 ora 14.00 ,  după cum urmează:   2 […]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 6242 2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 5983 3 Administrativ Inspector specialitate I S 4 5837 4 Administrativ Asistent social principal S 5 5164 5 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD […]

ANUNŢ – Nr.295 /01.02.2022 – Se organizează examenul de promovare în grad superior

Nr.   295        /   01.02.2022                                                            ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului […]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

      nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Resurse Umane Inspector specialitate  debutant S 5 5698 2 Contabilitate Inspector specialitate IA S – 3420 3 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6866 4 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6242 5 Contabilitate Inspector specialitate I S 3 5695 6 Juridic și Achiziții […]

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate IA din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 12.01.2021

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul  pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate IA din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 12.01.2021        Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]