RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI – Comisia de concurs Nr. 2221 din 27.09.2018 – Anexa nr.2 cuprinzând întrebările şi răspunsurile la interviu

Comisia de concurs             Nr. 2221   din  27.09.2018   RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI   Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul: 1. 2 posturi muncitor calificat I – Compartimentul preparare și distribuție hrană   Informaţii privind selecţia dosarelor: Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  21.09.2018 Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul [...]

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 25.09.2018, proba de interviu 27.09.2018

COMISIA  DE  CONCURS Nr.  2219  din 27.09.2018                       REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul  organizat de Centrul Social Cantina Municipală  Arad în data de 25.09.2018, proba de interviu 27.09.2018           Nume candidat Punctaj final Admis/Respins Costin Mariana 84 Puncte Admisă Stanciu Eva 84 Puncte Admisă                                   Comisia de concurs   Szucs Mariana                                 - [...]

PROCES VERBAL DE EVALUARE – Încheiat azi 25.09.2018, privind desfăşurarea probei practice la concursul organizat în data de 25.09.2018 pentru ocuparea a două posturi vacante de muncitor calificat I

COMISIA DE CONCURS Nr. 2201 / 25.09.2018                             PROCES VERBAL DE EVALUARE Încheiat azi 25.09.2018, privind desfăşurarea probei practice la  concursul organizat în data de 25.09.2018 pentru ocuparea a două posturi vacante de muncitor calificat I la Compartimentul Preparare și distribuție hrană din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad . Comisia de concurs  [...]

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de recrutare organizat pentru două posturi contractuale vacante din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 25.09.2018

COMISIA  DE  EXAMEN Nr. 2171  / 21.09.2018 Având în vedere prevederile art.20 din Hotărârea nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din [...]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 10.10.2018 ora 10, proba practică , interviul în data de 12.10.2018 ora 13,00

 Nr. 2143 din 19.09.2018 Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 10.10.2018 ora 10, proba practică , interviul în data de 12.10.2018 ora 13,00  după cum urmează:   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii [...]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante

Nr. 1911 din 03.09.2018   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 25.09.2018 ora 10, proba practică , interviul în data de 27.09.2018 ora 13,00  după cum urmează:   Pentru a ocupa un post contractual vacant [...]