Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de recrutare organizat pentru două posturi contractuale vacante din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 25.09.2018

COMISIA  DE  EXAMEN

Nr. 2171  / 21.09.2018

Având în vedere prevederile art.20 din Hotărârea nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul contractual Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Costin Mariana Muncitor calificat I Centrul Social Cantina Municipală     Arad   admis
2. Stanciu Eva Muncitor calificat I Centrul Social Cantina Municipală     Arad  admis

 

  • Candidații declarați admiși pentru postul de muncitor calificat I, vor susține proba practică în data de 25.09.2018, ora 10,00 la sediul Centrului Social Cantina Municipală Arad;
  • Afişat astăzi, 21.09.2018 ora 12.00, la sediul Centrului Social Cantina Municipală Arad

 

 

 

Ioja Lucian Vasile

Inspector de specialitate – Comp. Resurse Umane și Salarizare – C.S.C.M. Arad, secretar comisie