Centrul Social Cantina Municipală Arad
în decursul timpului...

Într-o societate care se află într-o continuă transformare, proces din cauza căruia multe persoane nu reușesc să facă față cerințelor de adaptare și reorientare impuse în mod constant de societate, a făcut ca un număr foarte mare de persoane și familii să ajungă într-o pronunțată stare de risc social, generată de cele mai multe ori de sărăcie. Această stare de lucruri atrage după sine urmări dezastruoase pentru mediul familial: copii și bătrâni neglijați, familii care nu-și mai pot satisface unele dintre nevoile primare cum ar fi: nevoia de hrană, de îmbrăcăminte, de întreținere ș.a.
Așa a luat ființă Cantina Municipală în subordinea Consiliului Local Municipal Arad în anul 1994 prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 35 din 30 mai 1994, sub denumirea de Cantină de ajutor social, ca instituție de asistență socială .
Centrul Social Cantina Municipală Arad oferă servicii sociale persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere a situaţiei economico-sociale sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor socială. Centrul Social Cantina Municipală este mai mult decât o cantină este un proiect de la oameni pentru oameni, tocmai de aceea echipa noastră este formată din oameni dinamici, iubitori și sensibili la nevoile celor defavorizați.

Evoluția în timp....

În anul 1994 prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 35 din 30 mai 1994, Cantină de ajutor social care avea în organigramă 19 persoane, deservea un număr de aproximativ 100 de asistați.
În anul 1998 prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 209 din 20 octombrie 1998 se modifică denumirea în Cantina Municipală fiind tot în subordinea Consiliului Local Municipal Arad.
Începând cu anul 2001 când prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 123 din 8 mai 2001 se înfințează serviciul public de interes social Direcția de Asistență Comunitară, Cantina Municipală trecând în subordinea acesteia ca instituție cu personalitate juridică.
Odată cu apariția Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat crește numărul asistaților sociali la aproximativ 600.
În anul 2003 printr-un proiect european se înfințează Centrul de incluziune socială ”Curcubeul ” , iar Cantina Municipală asigura masa pentru aproximativ 130 copii ai acestui centru.
Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.97 din 29 octombrie 2010 se aprobă contractul de parteneriat dintre Direcția de Dezvoltare de Asistența Comunitară și Inspectoratul Școlar Județean Arad, prin care 100 de copii din 4 școli din municipiul Arad intră în Programul de prevenire a abandonului școlar, beneficiind de o masă caldă oferită în sistem de catering de către Cantina Municipală Arad. În anul 2012 prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr. 23 din 28 aprilie 2012 crește numărul copiilor la 200 și stabilește si numărul școlilor la 6.
Pentru a putea răspunde mai prompt nevoilor societății noastre, în 2017 prin Hotărârea 355 din 29 septembrie 2017, se înfințează Centrul Social Cantina Municipală Arad, prin care se înţelege serviciul public cu personalitate juridică – ordonator terțiar de credite structurat pe competenţe, potrivit organigramei, statului de personal, respectiv structurii de funcţii, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, având următoarea organigramă:

Program de audiente

dir. Szucs Mariana Georgeta

In fiecare miercuri intre orele 10  – 14

Tel: 0357-427527