Element

Prepararea şi distribuirea hranei în sistem de catering pentru copiii din şcolile din municipiul Arad aflate in programul de prevenire a abandonului școlar, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr 73/2012, în limita unei valori maxime stabilite de 12 lei.

Element

Prepararea şi distribuirea hranei în sistem de catering pentru beneficiarii Adăpostului de noapte, pentru o perioadă de 3 luni / an, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 101/2017, în limita unei valori maxime stabilite de 9 lei

 

Element

Colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Arad, D.A.S. Arad, instituții si fundații, pentru sprijinirea acţiunilor sociale, realizate în folosul comunităţii locale

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social ”Centrul Social – Cantina Municipală Arad” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

  • All
  • Anunt
  • Noutati
  • Uncategorized

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 6242 2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 5983 3 Administrativ Inspector specialitate I S 4 5837 4 Administrativ Asistent social principal S 5 5164 5 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD […]

ANUNŢ – Nr.295 /01.02.2022 – Se organizează examenul de promovare în grad superior

Nr.   295        /   01.02.2022                                                            ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului […]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Resurse Umane Inspector specialitate  II S 5 5698 2 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6242 3 Contabilitate Inspector specialitate I S 5 5695 4 Juridic și Achiziții publice Inspector specialitate I S 3 5837 5 Distribuție lapte praf, […]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

      nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Resurse Umane Inspector specialitate  debutant S 5 5698 2 Contabilitate Inspector specialitate IA S – 3420 3 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6866 4 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6242 5 Contabilitate Inspector specialitate I S 3 5695 6 Juridic și Achiziții […]

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate IA din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 12.01.2021

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul  pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate IA din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 12.01.2021        Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale [...]

ANUNŢ – Nr. 3915 din 22.12.2020 – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului

Nr.  3915 din 2    ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din [...]