Element

Prepararea şi distribuirea hranei în sistem de catering pentru copiii din şcolile din municipiul Arad aflate in programul de prevenire a abandonului școlar, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr 73/2012, în limita unei valori maxime stabilite de 12 lei.

Element

Prepararea şi distribuirea hranei în sistem de catering pentru beneficiarii Adăpostului de noapte, pentru o perioadă de 3 luni / an, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 101/2017, în limita unei valori maxime stabilite de 9 lei

 

Element

Colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Arad, D.A.S. Arad, instituții si fundații, pentru sprijinirea acţiunilor sociale, realizate în folosul comunităţii locale

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social ”Centrul Social – Cantina Municipală Arad” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.