Prepararea şi distribuirea hranei în sistem de catering pentru copiii din şcolile din municipiul Arad aflate in programul de prevenire a abandonului școlar, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr 73/2012, în limita unei valori maxime stabilite de 12 lei.

Prepararea şi distribuirea hranei în sistem de catering pentru beneficiarii Adăpostului de noapte, pentru o perioadă de 3 luni / an, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 101/2017, în limita unei valori maxime stabilite de 9 lei

 

Colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Arad, D.A.S. Arad, instituții si fundații, pentru sprijinirea acţiunilor sociale, realizate în folosul comunităţii locale

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social ”Centrul Social – Cantina Municipală Arad” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

  • All
  • Anunt
  • Noutati

ANUNT! – ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

ANUNT ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT Centrul Social Cantina Municipală Arad, având în vedere prevederile art. 62, 63, 64 din Hotărârea Nr .1336/2022 privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a decis, din motive obiective anularea concursului pentru ocuparea postului vacant, personal contractual functie […]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru post muncitor calificat I – atributii ospatar,

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 29.05.2024 ora 10.00 proba scrisă, 30.05.2024 ora 10.00 proba practică, interviul în data de 31.05.2024 ora 10.00, după cum urmează: 1 post muncitor calificat I - atributii ospatar, Compartiment [...]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

 Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 7494 2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 7182 3 Administrativ Inspector specialitate I S 3 6835 4 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 5679 5 Distribuție […]

Informare! Se suspendă ocuparea unui post prin concurs sau examen a posturilor vacante  care se afla în desfășurare stabilit la data de 30 mai 2023

Informare,   Ca urmare a OUG nr. 34/12 mai 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorograrea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform Articolul IV, alin (1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonațe, se suspendă ocuparea unui post prin concurs sau examen a posturilor vacante […]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual

A N U N Ţ:   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 30.05.2023 ora 10.00 proba scrisă, 31.05.2023 ora 10.00 proba practică, interviul în data de 31.05.2023 ora 14.00 ,  după cum urmează:   2 […]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 6242 2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 5983 3 Administrativ Inspector specialitate I S 4 5837 4 Administrativ Asistent social principal S 5 5164 5 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD […]