ANUNT! – ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

ANUNT

ANULARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Centrul Social Cantina Municipală Arad, având în vedere prevederile art.
62, 63, 64 din Hotărârea Nr .1336/2022 privind aprobarea Regulamentului
cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a decis, din motive obiective
anularea concursului pentru ocuparea postului vacant, personal contractual
functie de execuție muncitor calificat I

Director,
Szucs Mariana Georgeta