Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

 Funcții contractuale

din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE

 

 

nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu
1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 7494
2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 7182
3 Administrativ Inspector specialitate I S 3 6835
4 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 5679
5 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate I S 1 6509
6 Preparare și distribuție hrană Inspector specialitate IA S 5 7494
7 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 4463
8 Preparare și distribuție hrană Îngrijitor G 5 3909
9 Preparare și distribuție hrană Șofer I G 5 5260

 

10 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 4 4354

 

Afișat azi 01.05.2023, cf. art.33alin(1) din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.