Informare! Se suspendă ocuparea unui post prin concurs sau examen a posturilor vacante  care se afla în desfășurare stabilit la data de 30 mai 2023

Informare,

 

Ca urmare a OUG nr. 34/12 mai 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorograrea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform Articolul IV, alin (1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonațe, se suspendă ocuparea unui post prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, așadar concursul care se afla în desfășurare stabilit la data de 30 mai 2023, se suspendă pe tot parcursul anului 2023.

 

Director,

Szucs Mariana Georgeta