Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

Funcții contractuale

din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE

 

 

nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu
1 Administrativ Inspector specialitate  IA S 5 6242
2 Administrativ Inspector specialitate I S 5 5983
3 Administrativ Inspector specialitate I S 4 5837
4 Administrativ Asistent social principal S 5 5164
5 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate I S 5 5695
6 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate I S 1 5165
7 Preparare și distribuție hrană Inspector specialitate  IA S 5 6242
8 Preparare și distribuție hrană Șofer I G 5 4273
9 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3626
10 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3538
11 Preparare și distribuție hrană Îngrijitor G 5 3175

 

 

Afișat azi 30.03.2022, cf. art.33alin(1) din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.