ANUNŢ – Nr.295 /01.02.2022 – Se organizează examenul de promovare în grad superior

Nr.   295        /   01.02.2022

 

                                                         ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului, după cum urmează:

 

–  două posturi de inspector specialitate II în inspector specialitate I – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad .

Candidaţii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional  din care promovează;
  2. să nu aibă o sancţiune disciplinară  în condiţiile  legislaţiei în vigoare

 

Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei: Centrul Social-Cantina Municipală Arad, str. B-dul. Revoluției,  nr.93

Examenul  va consta dintr-o probă scrisă .

– Proba scrisă în data de 15.02.2022, ora 09,00

 

Anunțul privind examenul de promovare  a fost publicat :

– la avizier

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei –  telefon   0357/427507.

Totodată se afişează bibliografia pentru examenul susmenţionat.

 

Afişat pe panoul de la intrarea în sediul instituţiei azi 01.02.2022 sub nr. 295

                                                

 

                                                        DIRECTOR

  1. Szűcs Mariana Georgeta

 

 

Nr. 296/01.02.2022

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

BIBLIOGRAFIE

 

                                    Inspector specialitate I Resurse Umane

 

Ordonața de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

 

Director

Szűcs Mariana Georgeta

 


Nr. 297/01.02.2022

 

BIBLIOGRAFIE

 

                                                Inspector specialitate I POAD

 

Hotărârea Guvernului nr. 627/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 priviond implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

Ordonața de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările lterioare

Legea nr 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

 

Director

  1. Szűcs Mariana Georgeta