Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

Funcții contractuale

din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE

 

 

nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu
1 Resurse Umane Inspector specialitate  II S 5 5698
2 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6242
3 Contabilitate Inspector specialitate I S 5 5695
4 Juridic și Achiziții publice Inspector specialitate I S 3 5837
5 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 4992
6 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate II S 1 4919
7 Administrativ Șofer I G 5 4273
7 Administrativ Muncitor calificat I G 5 3626
8 Administrativ Îngrijitor G 5 3175
9 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3626
10 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 3 3451

 

Afișat azi 30.10.2021, cf. art.33alin(1) din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.