Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

 

 

 

nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu
1 Resurse Umane Inspector specialitate  debutant S 5 5698
2 Contabilitate Inspector specialitate IA S 3420
3 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6866
4 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5 6242
5 Contabilitate Inspector specialitate I S 3 5695
6 Juridic și Achiziții publice Inspector specialitate I S 3 5695
7 Juridic și Achiziții publice Consilier juridic II S 0 4597
7 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 4992
8 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate II S 1 4919
9 Administrativ Șofer I G 5 4273
10 Administrativ Muncitor calificat I G 5 3626
11 Administrativ Îngrijitor G 5 3175
12 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3626
13 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3538
14 Preparare și distribuție hrană Muncitor necalificat I G 5 3113

 

Afișat azi 30.03.2019, cf. art.33alin(1) din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.