ANUNŢ – Nr. 3915 din 22.12.2020 – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului

Nr.  3915 din 2    ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din [...]

ANUNT – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului – Nr.  2684  / 09.09.2020

Nr.  2684  / 09.09.2020         În conformitate cu prevederile art. 41, 41^1, 45^1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul […]

ACTE NECESARE pentru obţinerea mesei la Centrul Social Cantina Municipală Arad

Cerere tip; Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii); Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii); Certificat de casătorie ( original și xerocopie); Livret de familie (original și xerocopie); Adeverinţă A.J.O.F.M – pentru persoanele care nu au loc de muncă, nu sunt pensionari sau şomeri (soţ, soţie); Adeverinţă eliberată […]

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019

COMISIA DE CONCURS Nr.  1975 / 30.05.2019  REZULTATUL PROBEI SCRISE   la  concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul  Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019     Nume/prenume candidat   Punctajul obţinut la proba scrisă    Admis/Respins Purdi Liliana Rodica 95,33   Admis Tărău Adrian 6   [...]

BIBLIOGRAFIE – Consilier juridic II la Compartimentul Juridic și Achiziții publice

BIBLIOGRAFIE                                               Consilier juridic II la Compartimentul Juridic și Achiziții publice     Constituţia României; Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală; Legea 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 544/2001 privind [...]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00

           Nr.   648   din  18.02.2019  A N U N Ţ:   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00 ,  după [...]

ANUNŢ – Nr 53 din 09.01-2019 – două posturi de inspector specialitate debutant în inspector specialitate II – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad

Nr. 53 / 09.01.2019                                                            ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului […]