ACTE NECESARE pentru obţinerea mesei la Centrul Social Cantina Municipală Arad

Cerere tip; Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii); Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii); Certificat de casătorie ( original și xerocopie); Livret de familie (original și xerocopie); Adeverinţă A.J.O.F.M – pentru persoanele care nu au loc de muncă, nu sunt pensionari sau şomeri (soţ, soţie); Adeverinţă eliberată […]