Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”

nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu
1 Resurse Umane Inspector specialitate  II S 5 5698
2 Contabilitate Inspector specialitate IA S 5013
3 Contabilitate Inspector specialitate I S 5 5983
4 Contabilitate Inspector specialitate II S 5 5983
5 Contabilitate Inspector specialitate II S 2 5165
6 Juridic și Achiziții publice Inspector specialitate II S 3 5423
7 Juridic și Achiziții publice Consilier juridic II S 1 4597
7 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 4649
8 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate II S 0 4576
9 Administrativ Șofer I G 5 4273
10 Administrativ Muncitor calificat I G 5 3626
11 Administrativ Îngrijitor G 5 3175
12 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3626
13 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 3 3451
14 Preparare și distribuție hrană Muncitor necalificat G 5 3113

Afișat azi 31.03.2020, cf. art.33alin(1) din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.