Plan de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID -19

Compartimentul resurse umane

Plan de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID -19

 

Nr. Măsura Activități Responsabil
1. Prevenire — dezinfecția spațiilor

zilnic, în zilele lucrătoare

1. Se va informa și se vor afișa la loc vizibil măsurile de prevenire a infecției cu noul Coronavirus, Compartimentul resurse umane
2. Angajații proprii vor spăla și dezinfecta cu substanțe specifice pe bază de clor sau alcool băile, mesele, scaunele, sala de mese, precum și toate clanțele ușilor. Persoana responsabilă cu atribuții în domeniul curățeniei
3. În incinta băilor și la punctele de acces în instituție vor fi plasate recipiente cu săpun lichid și dezinfectant pentru măini. Persoana responsabilă cu atribuții în domeniul curățeniei
2. Prevenire — precauții standard 1. Igiena mâinilor și a căilor respiratorii(spălarea cu săpun si dezinfectant) Salariați
2. Utilizarea echipamentului individual de protecție (PPE) în funcție de risc (mască, mănuși) Salariați
3. Prevenirea accidentelor prin înțepare și tăiere Salariați
4. Gestionarea în condiții de sigurantă a deșeurilor Salariați
5. Tot personalul trebuie să respecte următoarele măsuri de igienă respiratorie:

— să aplice corect măsurile de igienă în cazul tusei sau a strănutului (folosirea șervețelelor de unică folosință sau

Salariați

 

 

 

tehnica de a tuși sau strănuta în interiorul cotului flectat)

să se spele pe mâini după contactul cu  secrețiile respiratorii.

3. Se recomandă declararea de către angajați a deplasărilor în interes personal, fiind obligatorie în cazul în care deplasările sunt efectuate în localitățile cu suspiciune/confirmare a virusului Se va transmite o notă sau un email Directorului și Compartimentului Resurse Umane Salariați

Director

Compartimentul Resurse Umane

4. Dacă un angajat prezintă simptome de viroză, gripă, răceală, se recomandă contactarea medicului de familie de către salariatul bolnav pentru stabilirea diagnosticului exact și concediu medical. Se va informa Directorul Salariatul
5. Dacă un angajat a intrat în contact cu altă persoană (din familie, cerc de apropiați) care a fost depistat purtător al virusului, trebuie să se autoizoleze până la sosirea autorităților specializate. Cazul se va anunța la numărul special 0800.800.358,

precum și la numărul de urgență 112.

Salariatul

 

6. Limitarea accesului beneficiarilor care servesc masa sau care ridică hrana 1. Se recomandă pe cât posibil evitarea aglomerării în sala de mese Conducerea CSCM Arad
2. Se recomandă stabilirea unei distanțe recomandate

de cel puțin 1 metru între angajați si beneficiari.

Salariatul
7. Limitarea deplasărilor în interes de

serviciu, în zonele afectate.

Analiza și stabilirea oportunității se va face de către

conducerea CSCM Arad

Conducerea CSCM Arad

 

8. In situația în care sunt persoane pentru care se stabilește măsura de carantinare în spațiile special amenajate sau izolare la domiciliu, activitatea acestora încetează. La nivelul CSCM Arad se vor lua măsurile necesare de depistare a persoanelor care au intrat în contact direct cu persoana bolnavă. Salariați

Director

 

Elaborat,

Ioja Lucian Vasile