Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE” – 30-09-2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Centrul Social Cantina Municipală Arad

CUI 38291632

România 310318 Arad B-dul Revoluției nr. 93

tel.,fax +40-357-427527; +40-357-427507

E-mail : cantinamunicipala@gmail.com

 

Funcții contractuale

din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE

 

 

nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu
1 Resurse Umane Inspector specialitate  II S 5 5698
2 Contabilitate Inspector specialitate IA S 6242
3 Contabilitate Inspector specialitate I S 4 5837
4 Contabilitate Inspector specialitate II S 2 4576
5 Contabilitate Inspector specialitate II S 3 5423
6 Juridic și Achiziții publice Inspector specialitate II S 3 5423
7 Juridic și Achiziții publice Consilier juridic II S 3 4597
7 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Asistent social principal S 5 4649
8 Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD Inspector specialitate II S 0 4576
9 Administrativ Șofer I G 5 4273
10 Administrativ Muncitor calificat I G 5 3626
11 Administrativ Îngrijitor G 5 3175
12 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3626
13 Preparare și distribuție hrană Muncitor calificat I G 5 3451

 

Afișat azi 30.09.2019, cf. art.33alin(1) din Legea  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.