RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI – organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019

Nr.    1999            din  31.05.2019

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

 

Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul:
1. 1 post inspector de specialitate IA – Compartimentul Contabilitate
2. 1 post de consilier juridic II – Compartimentul juridic și achiziții publice

 

Informaţii privind selecţia dosarelor:

Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  27.05.2019

 

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4)
Purdi Liliana Rodica ADMISĂ
Țărău Adrian ADMIS

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:   –

 

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise:   30.05.2019, ora 10.00

 

– Pentru postul de inspector de specialitate I A la Compartimentul Contabilitate s-a extras subiectul nr. II

– Pentru postul de consilier juridic II la Compartimentul juridic și Achiziții publice s-a extras subiectul nr. II

 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:  nu au fost

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1 Purdi Liliana Rodica 95,33 Admis
2 Țărău Adrian 6 Respins

 

 

Informaţii privind proba de interviu

 

Data şi ora desfăşurării probei de interviu:  31.05.2019, ora 10.00

 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei de interviu:  nu este cazul

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
1. Purdi Liliana Rodica  95,33 puncte Admis
2. Țărău Adrian

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Purdi Liliana Rodica  95,33 puncte Admis
Țărău Adrian 6,00 puncte Respins

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs

 

Szűcs Mariana Georgeta                    – preşedinte

Goron Ana-Monica                             – membru

Stan Florina-Gabriela                         – membru

Jurca Iuliana                                        – membru

Kukla Claudia                                      – membru

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ioja Lucian Vasile, secretar comisie

Semnătura: _________