RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT, ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

Nr.   267  din 22.01.2019       RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT, ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR       Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează examenul de promovare: 1. INSPECTOR SPECIALITATE II     Informaţii privind verificarea dosarelor: Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  18.01.2019 […]

REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019

Nr.  265 din 22.01.2019                                                    REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE INTERVIU     la concursul   organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019                        Nume candidat Punctajul obţinut la interviu    Admis/Respins Ioja Lucian Vasile 91.67 puncte Admis Lucea Daciana 89.33 puncte Admis     […]

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social-Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019

Nr.   264  /  22.01.2019                            REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU     la concursul   organizat de Centrul Social-Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019                      Nume candidat Szűcs M. Timar L Kukla C. Punctaj final Ioja Lucian Vasile 92 90 90 91.67 Lucea Daciana 89 90 89 89.33   […]

REZULTATUL FINAL PROBA SCRISĂ la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual debutant, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Nr.  263 / 22.01.2019                                           REZULTATUL  FINAL PROBA  SCRISĂ   la examenul  organizat pentru promovarea personalului contractual debutant, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală  Arad, organizat în data de 22.01.2019           Nume/prenume candidat   Punctajul obţinut la proba scrisă    Admis/Respins                Ioja Lucian Vasile  91,08 puncte Admis Lucea […]

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Nr.  262 / 22.01.2019   REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul  organizat pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală  Arad, organizat în data de 22.01.2019            Ioja Lucian Vasile Szűcs Mariana Georgeta Subiectul 1       Cunoștințe teoretice Subiect 95 puncte Abilități de […]

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul  pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019                      Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător […]

ANUNŢ – Nr 53 din 09.01-2019 – două posturi de inspector specialitate debutant în inspector specialitate II – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad

Nr. 53 / 09.01.2019                                                            ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului […]