Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social ''Centrul Social - Cantina Municipală Arad'' se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România [...]

Programul pilot de acordare a unui suport alimentar

Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi aplicat cu succes de către angajații Centrului Social Cantina Municipală Conform Ordonanței de Urgență privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari şi elevi, suplimentul alimentar poate costa cel mult 7 lei/zi/copil. În cazul pachetului de hrană rece, acesta poate [...]

Evenimente în luna decembrie – campania ”Sărbătoarea Crăciunului”

În fiecare an în luna decembrie, Centrul Social Cantina Municipală organizează campania ”Sărbătoarea Crăciunului” prin care se aduce bucurie în sufletele a aproximativ 300 de copii din familiile nevoiașe provenite din școlile arădene beneficiare ale programului de prevenire a abandonului școlar, cât și al centrului de zi pentru copii ”Curcubeul” prin acordarea unei mese festive [...]