Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul social

”Centrul Social – Cantina Municipală Arad” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.
Principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale în cadrul centrului sunt următoarele:
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
prevenirea și combaterea sărăciei și a discriminării
egalitatea de șanse
solidaritatea socială
îmbunătățirea continuă a calității
deschiderea către comunitate
ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia ținându-se cont, după caz, de vârstă și de gradul său de maturitate

Scopul serviciului social

“Centrul Social – Cantina Municipală Arad” reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Ne dorim să le oferim acestor oameni nu doar o masă caldă pe zi, cât mai ales ajutorul potrivit, o mână întinsă, încurajare și speranță în aceste vremuri grele pentru ei. Am vorbit mult și am înțeles mai bine că nu totul se rezumă la o masă caldă. Ne străduim în continuare să îi înțelegem, să îi ajutăm să vadă din nou licărirea unei speranțe care să le dea putere să continue, să lupte și să descopere frumusețea vieții.
Este locul unde sute de suflete se întâlnesc zilnic și își reamintesc ce înseamnă să fii om, să fii tratat ca un om…
Modul specific în care suntem alături de aceste persoane aflate în nevoi este în fiecare zi, de luni până vineri, pregătind şi servim două mese pentru aproximativ 950 de beneficiari. În sistem de catering oferim o masă unui număr de aproximativ 700 de copii. De asemenea, oferim hrană la domiciliu unui număr de 46 de persoane care nu se pot deplasa. Toate acestea le realizăm prin:
Prepararea şi distribuirea hranei pentru persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice, de trai, din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitatea economică şi socială și se încadrează în prevederile Legii 208 /1997, în limita unei valori maxime stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 903 / 2014, în limita unei valori maxime stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 903 / 2014, de 12 lei