ANUNT – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului – Nr.  2684  / 09.09.2020

Nr.  2684  / 09.09.2020         În conformitate cu prevederile art. 41, 41^1, 45^1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul […]