REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 10.10.2018, proba de interviu 12.10.2018

COMISIA  DE CONCURS Nr. 2396 /12.10.2018                           REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU     la concursul  organizat de Centrul Social Cantina Municipală  Arad în data de 10.10.2018, proba de interviu 12.10.2018                      Nume candidat Szucs Mariana Jurca Iuliana Kukla Claudia Punctaj final Coșer Monica 91  Puncte 88 Puncte  90 Puncte [...]

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 10.10.2018, proba de interviu 12.10.2018

Comisia de concurs             Nr. 2398   din  12.10.2018   RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI     Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul: 1. 1 post îngrijitor – Compartimentul administrativ   Informaţii privind selecţia dosarelor: Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  08.10.2018   Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4) 1. [...]

PROCES VERBAL DE EVALUARE Încheiat azi 10.10.2018, privind desfăşurarea probei practice la concursul organizat în data de 10.10.2018 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad .

COMISIA DE CONCURS Nr. 2350 / 10.10.2018                             PROCES VERBAL DE EVALUARE   Încheiat azi 10.10.2018, privind desfăşurarea probei practice la  concursul organizat în data de 10.10.2018 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Compartimentul administrativ din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad . Comisia de concurs  numită prin Dispoziţia Directorului CSCM [...]

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de recrutare organizat pentru un post contractual vacant din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 10.10.2018

COMISIA  DE  EXAMEN Nr. 2337  / 09.10.2018   Având în vedere prevederile art.20 din Hotărârea nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit [...]