Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00

Nr.   648   din  18.02.2019  A N U N Ţ:   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00 ,  după cum urmează:       1 [...]

BIBLIOGRAFIE – Consilier juridic II la Compartimentul Juridic și Achiziții publice

BIBLIOGRAFIE                                               Consilier juridic II la Compartimentul Juridic și Achiziții publice     Constituţia României; Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală; Legea 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 544/2001 privind [...]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00

           Nr.   648   din  18.02.2019  A N U N Ţ:   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00 ,  după [...]