BIBLIOGRAFIE – Consilier juridic II la Compartimentul Juridic și Achiziții publice

BIBLIOGRAFIE

                                              Consilier juridic II

la Compartimentul Juridic și Achiziții publice

 

 

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală;
 3. Legea 477/08.11.2004, privind codul de conduită a personalului contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice.
 4. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7. G. nr. 27/2002 actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. Legea nr. 53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
 9. Legea nr. 287/2009 – republicată privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 134/2010 – republicată privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Director