REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 10.10.2018, proba de interviu 12.10.2018

Comisia de concurs

            Nr. 2398   din  12.10.2018

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

 

 

Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul:
1. 1 post îngrijitor – Compartimentul administrativ

 

Informaţii privind selecţia dosarelor:

Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  08.10.2018

 

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4)
1. Coșer Monica ADMISĂ

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:   –

 

Data şi ora desfăşurării probei practice:  10.10.2018, ora 10.00

 

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei practice:  nu au fost

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei practice Rezultatul
1 Coșer Monica          91  puncte ADMISĂ

 

Informaţii privind proba de interviu:

Data şi ora desfăşurării probei de interviu:  12.10.2018, ora 13.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei de interviu:  nu este cazul

 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
Coșer Monica  90 puncte ADMISĂ

 

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 

 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Coșer Monica   91 puncte ADMISĂ

 

 

COMISIA  DE CONCURS

 

Szucs Mariana Georgeta        – preşedinte

Jurca Iuliana                           – membru

Kukla Claudia                        – membru

 

 

 

Întocmit: Ioja Lucian Vasile, secretar comisie

Semnătura: _________

 

 

Anexa nr.2

cuprinzând întrebările şi răspunsurile la interviu

 

 

Compartimentul  preparare și distribuție hrană

Candidat : Coșer Monica

 

 

1.Întrebare: Vă rugăm să precizaţi abilităţile impuse de funcţia dumneavoastră?

Răspuns: Persoană sociabilă, răbdătoare, înţelegătoare, comunicativă, corectă şi am dorinţa de cunoaştere şi autoperfecţionare.

 

2.Întrebare: Precizaţi cum acţionaţi într-o situaţie de criză?

Răspuns: În situaţiile de criză îmi păstrez calmul,  încerc să rezolv singură problema, dacă nu mă descurc apelez la şeful ierarhic superior ori sun la instituţiile abilitate.

 

3.Întrebare: Ce vă motivează la locul de muncă?

Răspuns: În primul rând consider că mi se oferă o stabilitate la locul de  muncă, implicit şi a unui venit.

 

 

 

 

Semnătură candidat:  ___________

 

 

COMISIA  DE CONCURS

 

Szucs Mariana Georgeta         – preşedinte

Jurca Iuliana                            – membru

Kukla Claudia                         – membru