ANUNŢ – Nr 53 din 09.01-2019 – două posturi de inspector specialitate debutant în inspector specialitate II – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad

Nr. 53 / 09.01.2019

 

                                                         ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului, după cum urmează:

 

–  două posturi de inspector specialitate debutant în inspector specialitate II – personal contractual, perioadă nedeterminată la Centrul Social-Cantina Municipală Arad .

Candidaţii  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional  din care promovează;
  2. să nu aibă o sancţiune disciplinară  în condiţiile  legislaţiei în vigoare

 

Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei: Centrul Social-Cantina Municipală Arad, str. B-dul. Revoluției,  nr.93

Examenul  va consta dintr-o probă scrisă .

– Proba scrisă în data de 22.01.2019, ora 10,00

 

Anunțul privind examenul de promovare  a fost publicat :

– la avizier

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei –  telefon   0357/427507.

Totodată se afişează bibliografia pentru examenul susmenţionat.

 

Afişat pe site-ul instituţiei azi  09.01.2019 sub nr. 53