RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT, ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

Nr.   267  din 22.01.2019

 

 

 

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT, ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

 

 

 

Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează examenul de promovare:
1. INSPECTOR SPECIALITATE II

 

 

Informaţii privind verificarea dosarelor:

Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  18.01.2019

 

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4)
IOJA LUCIAN VASILE Îndeplinește condițiile necesare pentru a susține examenul de promovare
LUCEA DACIANA Îndeplinește condițiile necesare pentru a susține examenul de promovare

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:   –

 

 

Informaţii privind proba scrisă

 

Data şi ora desfăşurării probei scrise:   22.01.2019, ora 10.00

Pentru postul de inspector specialitate II, candidatul Ioja Lucian Vasile a ales să subiectul 1, din lista subiectelor pusă la dispoziție de comisia de examen

Pentru postul de inspector specialitate II, candidatul Lucea Daciana a ales să subiectul 2, din lista subiectelor pusă la dispoziție de comisia de examen

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:  nu au fost

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
1 IOJA LUCIAN VASILE         91,08  puncte Admis
2 LUCEA DACIANA         88,08 puncte Admis

 

 

 

 

 

Centralizator final al examenului:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Punctajul final al interviului Punctajul final al concursului Rezultatul
1. IOJA LUCIAN VASILE     91,08 puncte  91,67 puncte 91,38 puncte

 

Admis
2. LUCEA DACIANA 88,08 puncte 89,33 puncte 88,71 puncte Admis

 

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

 

 

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
IOJA LUCIAN VASILE    91,38 puncte Admis
LUCEA DACIANA 88,71 puncte Admis

 

 

 

 

Comisia de examen:

 

Szűcs Mariana Georgeta         – preşedinte

Timar Laura                 – membru

Kukla Claudia              – membru

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Creț Lenuța, secretar comisie