REZULTATUL FINAL PROBA SCRISĂ la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual debutant, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Nr.  263 / 22.01.2019

                                          REZULTATUL  FINAL PROBA  SCRISĂ

 

la examenul  organizat pentru promovarea personalului contractual debutant, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală  Arad, organizat în data de 22.01.2019    

 

 

 

Nume/prenume candidat

 

Punctajul obţinut

la proba scrisă

 

 Admis/Respins

               Ioja Lucian Vasile  91,08 puncte Admis
Lucea Daciana 88,08 puncte Admis

 

                            

                       

 

SECRETARUL COMISIEI  DE EXAMEN

Creț Lenuța

 

 

 

 

 

Data afişării: 22.01.2019