RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI – Comisia de concurs Nr. 2221 din 27.09.2018 – Anexa nr.2 cuprinzând întrebările şi răspunsurile la interviu

Comisia de concurs

            Nr. 2221   din  27.09.2018

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

 

Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul:
1. 2 posturi muncitor calificat I – Compartimentul preparare și distribuție hrană

 

Informaţii privind selecţia dosarelor:

Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  21.09.2018

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor*3) Motivul respingerii dosarului*4)
1. Costin Mariana ADMISĂ
2. Stanciu Eva ADMISĂ

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei:   –

Data şi ora desfăşurării probei practice:   25.09.2018, ora 10.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei practice:  nu au fost

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei practice Rezultatul
1 Costin Mariana          92  puncte ADMISĂ
2 Stanciu Eva          92  puncte ADMISĂ

 

Informaţii privind proba de interviu:

Data şi ora desfăşurării probei de interviu:  27.09.2018, ora 13.00

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei de interviu:  nu este cazul

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei de interviu Rezultatul
Costin Mariana  84 puncte ADMISĂ
Stanciu Eva  84 puncte ADMISĂ

 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Costin Mariana   88 puncte ADMISĂ
Stanciu Eva   88 puncte ADMISĂ

 

COMISIA  DE CONCURS

 

Szucs Mariana Georgeta        – preşedinte

Jurca Iuliana                           – membru

Kukla Claudia                        – membru

 

Întocmit: Ioja Lucian Vasile, secretar comisie

Semnătura: _________

Anexa nr.2

cuprinzând întrebările şi răspunsurile la interviu

 

 

Compartimentul  preparare și distribuție hrană

Candidat : Costin Mariana

 

 

  1. Întrebare: Ce abilităţi vă caracterizează?

Răspuns: Doresc şi mă străduiesc ca orice problemă profesională să o rezolv corect, în termen, să comunic cu colegii , sunt o persoană sociabilă, uşor adaptabilă la situaţii noi, corectă, răbdătoare, conştiincioasă.

 

2.Întrebare: Ce vă motivează la locul de muncă?

Răspuns: Necesitatea unui loc de muncă, munca în echipă, implicit şi a unui venit.

 

3.Întrebare: Precizaţi cum acţionaţi într-o situaţie de criză?

Răspuns: În situaţiile de criză acționez cu mult calm, nu intru în  panică, îmi informez șefii ierarhici superiori.

 

 

 

Semnătură candidat:  ___________

 

 

COMISIA  DE CONCURS

 

Szucs Mariana Georgeta         – preşedinte

Jurca Iuliana                            – membru

Kukla Claudia                         – membru