Nr.3348/02.10.2020 – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului

Nr    3348    /  02.10.2020 ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art.  41, 41^1, 45^1  din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual […]

ANUNT – Se organizează examenul de promovare în grad superior, prin transformarea postului – Nr.  2684  / 09.09.2020

Nr.  2684  / 09.09.2020         În conformitate cu prevederile art. 41, 41^1, 45^1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul […]

ACTE NECESARE pentru obţinerea mesei la Centrul Social Cantina Municipală Arad

Cerere tip; Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii); Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii); Certificat de casătorie ( original și xerocopie); Livret de familie (original și xerocopie); Adeverinţă A.J.O.F.M – pentru persoanele care nu au loc de muncă, nu sunt pensionari sau şomeri (soţ, soţie); Adeverinţă eliberată […]

Plan de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID -19

Compartimentul resurse umane Plan de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID -19   Nr. Măsura Activități Responsabil 1. Prevenire — dezinfecția spațiilor zilnic, în zilele lucrătoare 1. Se va informa și se vor afișa la loc vizibil măsurile de prevenire a infecției cu noul Coronavirus, Compartimentul resurse umane […]

Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE” – 30-09-2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Social Cantina Municipală Arad CUI 38291632 România 310318 Arad B-dul Revoluției nr. 93 tel.,fax +40-357-427527; +40-357-427507 E-mail : cantinamunicipala@gmail.com   Funcții contractuale din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”     nr. crt Compartiment Funcție Studii Vechime Salariu 1 Resurse Umane Inspector specialitate  II S 5 5698 2 Contabilitate Inspector specialitate IA [...]

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI – organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019

Nr.    1999            din  31.05.2019   RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI   Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul: 1. 1 post inspector de specialitate IA – Compartimentul Contabilitate 2. 1 post de consilier juridic II – Compartimentul juridic și achiziții publice   Informaţii privind selecţia dosarelor: Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  27.05.2019   [...]

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019

COMISIA DE CONCURS Nr.  1975 / 30.05.2019  REZULTATUL PROBEI SCRISE   la  concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul  Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019     Nume/prenume candidat   Punctajul obţinut la proba scrisă    Admis/Respins Purdi Liliana Rodica 95,33   Admis Tărău Adrian 6   [...]

PROCES – VERBAL Încheiat azi 27.05.2019 cu ocazia verificării condiţiilor pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant contractual în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad

Nr.  1907  / 27.05.2019 PROCES – VERBAL Încheiat azi 27.05.2019   cu ocazia verificării condiţiilor pentru participarea la concursul   de recrutare pentru ocuparea unui post  vacant contractual  în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad   Comisia de concurs desemnată conform dispoziţiei Directorului Centrului Social Cantina Municipală Arad nr. 32/15.01.2018 în următoarea componenţă: Szucs Mariana – [...]