RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI – organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad în data de 30.05.2019

Nr.    1999            din  31.05.2019   RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI   Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează concursul: 1. 1 post inspector de specialitate IA – Compartimentul Contabilitate 2. 1 post de consilier juridic II – Compartimentul juridic și achiziții publice   Informaţii privind selecţia dosarelor: Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  27.05.2019   [...]

PROCES – VERBAL Încheiat azi 27.05.2019 cu ocazia verificării condiţiilor pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant contractual în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad

Nr.  1907  / 27.05.2019 PROCES – VERBAL Încheiat azi 27.05.2019   cu ocazia verificării condiţiilor pentru participarea la concursul   de recrutare pentru ocuparea unui post  vacant contractual  în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad   Comisia de concurs desemnată conform dispoziţiei Directorului Centrului Social Cantina Municipală Arad nr. 32/15.01.2018 în următoarea componenţă: Szucs Mariana – [...]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 30.05.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 31.05.2019 ora 10,00

Nr.  1650      / 07.05.2019               Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a două posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 30.05.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 31.05.2019 ora 10,00 ,  după cum urmează:       1 post consilier juridic II [...]

Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00

Nr.   648   din  18.02.2019  A N U N Ţ:   Centrul Social Cantina Municipală Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant, în regim contractual în data de 13.03.2019 ora 10,00 proba scrisă, interviul în data de 15.03.2019 ora 13,00 ,  după cum urmează:       1 [...]

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT, ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

Nr.   267  din 22.01.2019       RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT, ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR       Nr. crt. Posturile contractuale  pentru care se organizează examenul de promovare: 1. INSPECTOR SPECIALITATE II     Informaţii privind verificarea dosarelor: Data verificării îndeplinirii condiţiilor de participare:  18.01.2019 […]

REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019

Nr.  265 din 22.01.2019                                                    REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE INTERVIU     la concursul   organizat de Centrul Social Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019                        Nume candidat Punctajul obţinut la interviu    Admis/Respins Ioja Lucian Vasile 91.67 puncte Admis Lucea Daciana 89.33 puncte Admis     […]

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU la concursul organizat de Centrul Social-Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019

Nr.   264  /  22.01.2019                            REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU     la concursul   organizat de Centrul Social-Cantina Municipală Arad în data de 22.01.2019                      Nume candidat Szűcs M. Timar L Kukla C. Punctaj final Ioja Lucian Vasile 92 90 90 91.67 Lucea Daciana 89 90 89 89.33   […]

REZULTATUL FINAL PROBA SCRISĂ la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual debutant, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Nr.  263 / 22.01.2019                                           REZULTATUL  FINAL PROBA  SCRISĂ   la examenul  organizat pentru promovarea personalului contractual debutant, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală  Arad, organizat în data de 22.01.2019           Nume/prenume candidat   Punctajul obţinut la proba scrisă    Admis/Respins                Ioja Lucian Vasile  91,08 puncte Admis Lucea […]

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Nr.  262 / 22.01.2019   REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul  organizat pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II, în gradul profesional imediat superior, din cadrul Centrului Social-Cantina Municipală  Arad, organizat în data de 22.01.2019            Ioja Lucian Vasile Szűcs Mariana Georgeta Subiectul 1       Cunoștințe teoretice Subiect 95 puncte Abilități de […]

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la examenul  pentru promovarea personalului contractual inspector specialitate II din cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad, organizat în data de 22.01.2019                      Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător […]