PROCES – VERBAL Încheiat azi 27.05.2019 cu ocazia verificării condiţiilor pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant contractual în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad

Nr.  1907  / 27.05.2019

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 27.05.2019

 

cu ocazia verificării condiţiilor pentru participarea la concursul   de recrutare pentru ocuparea unui post  vacant contractual  în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad

 

Comisia de concurs desemnată conform dispoziţiei Directorului Centrului Social Cantina Municipală Arad nr. 32/15.01.2018 în următoarea componenţă:

 1. Szucs Mariana – preşedinte
 2. Jurca Iuliana                        –  membru
 3. Kukla Claudia          –  membru
 4. Goran Ana Monica –  membru
 5. Stan Florina Gabriela          –  membru

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Ioja Lucian Vasile – inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare. Comisia s-a întrunit azi, 27.05.2019 orele 10.30 în vederea verificării condiţiilor pentru participarea la concursul de recrutare organizat în data de 30.05.2019 –  proba practică pentru ocuparea a două posturi vacante – personal contractual – consilier juridic II și inspector de specialitate IA, în cadrul Centrului Social Cantina Municipală Arad.

S-a depus un număr de   2    dosare:

Comisia a procedat la verificarea actelor depuse la dosar pentru a constata dacă sunt respectate prevederile Hotărârii nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

În urma verificării s-a constatat că:

 1. La dosarul nr. 1772/16.05.2019 – ȚĂRĂU ADRIAN sunt depuse următoarele documente:
 • Formular de înscriere,
 • Adeverință medicală,
 • Certificat de cazier judiciar,
 • Copie carte de identitate,
 • Copie adeverință de studii,
 • Copie adeverință muncă,
 • Copie certificat de naștere,
 • Curiculum vitae

 

Toate documentele depuse în copie au fost certificate pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei.

 

 1. La dosarul nr. 1742/14.05.2019 – PURDI LILIANA RODICA sunt depuse următoarele documente:
 • Formular de înscriere,
 • Adeverință medicală,
 • Certificat de cazier judiciar,
 • Copie carte de identitate,
 • Copie diplomă de studii,
 • Copie adeverință muncă și carte de muncă,
 • Copie certificat de naștere,
 • Curiculum vitae

 

 

În urma verificării actelor de la dosar s-a constatat că:

– Doamna Purdi Liliana Rodica, candidată pentru postul contractual vacant de inspector de specialitate IA din cadrul Compartimentului contabilitate, are vechimea și studiile necesare pentru postul care candidează.

– Domnul Țărău Adrian, candidat pentru postul contractual vacant de consilier juridic II din cadrul Compartimentului juridic și achiziții publice, are vechimea și studiile necesare pentru postul care candidează.

 

Având în vedere aceste aspecte, comisia a dispus următoarele:

 

 1. doamnaPurdi Liliana Rodica – dosar 1742/14.05.2019 – ADMISĂ
 2. domnul Țărău Adrian– dosar nr. 1772/16.05.2019 – ADMIS

 

      Secretarul comisiei va afişa rezultatele selecţiei dosarelor la avizierul Centrului Social Cantina Municipală Arad, azi 27.05.2019, ora 1200

                                    

 

Comisia de examen:

 

Szucs Mariana                                        – preşedinte

Jurca Iuliana                                            – membru

Kukla Claudia                                          – membru

Goran Ana Monica                                    – membru

Stan Florina Gabriela                                         – membru

Ioja Lucian Vasile                                    – secretar

 

 

                              

Întocmit: – Ioja Lucian Vasile – Comp. Resurse umane, secretar comisie

Semnătura: _________